Hotline: 1900 63 65 93

Rễ Xáo Tam Phân khô

4,500,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
450,000 đ

Cao Xáo Tam Phân

650,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
65,000 đ

Supernano curcumin nghê

650,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
65,000 đ

Rươu Đông Trùng Hạ Thảo (Đơn)

800,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
80,000 đ

Rươu Đông Trùng Hạ Thảo. (Cặp)

1,500,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
150,000 đ

Rươu Xáo Tam Phân (Cặp)

1,500,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
150,000 đ

Rươu Đế Vương

1,800,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
180,000 đ

Rươu Nhât phẩm Đế Vương

1,200,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
120,000 đ

Thân lá Xáo Tam Phân sây khô (2...

450,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
45,000 đ

Cây giống Xáo Tam Phân

100,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
10,000 đ

Trà thanh nhiêt Xáo Tam Phân (Loại...

250,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
25,000 đ

Trà thanh nhiêt Xáo Tam phân (Loại...

130,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
13,000 đ

Rươu Xáo Tam Phân (Đơn)

800,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
80,000 đ

Rễ Xáo Tam Phân tươi

3,000,000 đ
Giá bán sỉ
Tính luỹ điểm
300,000 đ